Banner Description

Si medicii de familie au dreptul legal de a scrie retetele pentru medicatia imunosupresoare!!!!!

Pentru ca a crescut numarul pacientilor care solicita informatii despre posibilitatea ca medicul de familie sa scrie reteta pentru medicatia imunosupresoare, facem precizarea ca acest lucru este LEGAL! Prezentam in continuare ordinele Ministrului Sanatatii si al Presedintelui CNAS care reglementeaza aceasta situatie.

Art. 3 al Ordinului Ministrului Sanatatii 1074/2016, in vigoare, coroborat cu art. art. 32, lit. e) din Ordinul Presedintelui CNAS 245/2017, pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative, pentru anii 2017 şi 2018. (Pentru lamuriri suplimentare vedeti si Ordinul MS 1118/11.10.2016)

,,art. 32 lit. e) Pentru tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu, medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant si nominalizate prin ordin al ministrului sanatatii care are in evidenta si monitorizeaza pacientii transplantati elibereaza scrisoare medicala catre medicul prescriptor aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate la care pacientul se afla in evidenta. In situatia prescrierii tratamentului cu medicamente imunosupresoare, atat pentru bolnavii in status posttransplant aflati in tratament cu medicamente imunosupresoare, cat si pentru bolnavii nou-transplantati, in scrisoarea medicala se consemneaza, in mod obligatoriu, denumirea comuna internationala a medicamentului, denumirea comerciala a acestuia, doza de administrare recomandata, forma farmaceutica/calea de administrare si durata tratamentului. Scrisoarea medicala are valabilitate pe o perioada maxima de 6 luni calendaristice.

In situatia in care valoarea prescriptiei medicale este mai mare de 3.000 lei pe luna, aceasta se elibereaza in farmacie numai daca are aprobarea sefului centrului acreditat.

Pentru DCI-urile Voriconazolum si Valganciclovirum, prescrierea si eliberarea medicamentelor se fac numai cu aprobarea Agentiei Nationale de Transplant. Referatul de aprobare se completeaza de catre medicul specialist din centrele acreditate, care il transmite spre aprobare sefului centrului si Agentiei Nationale de Transplant. Pe baza referatului aprobat de Agentia Nationala de Transplant si a scrisorii medicale, medicul prescriptor va intocmi prescriptia medicala, cu obligativitatea mentionarii perioadei pentru care a facut prescrierea, perioada care poate fi de pana la maximum 90/91/92 de zile, dupa caz, si o inmaneaza asiguratului. Acesta prezinta farmaciei prescriptia medicala insotita de o copie a referatului, in vederea eliberarii medicamentelor.

Pentru bolnavii in status posttransplant aflati in tratament cu medicamente imunosupresoare substitutia cu medicamente avand acelasi DCI (fie generice, fie de referinta) se realizeaza numai la recomandarea medicilor specialisti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant si in conditiile monitorizarii terapeutice a imunosupresiei, in mod similar cazurilor nou-transplantate.

In situatia realizarii substitutiei medicamentelor de referinta imunosupresoare cu medicamente generice imunosupresoare sau a genericelor intre ele, fie din initiativa medicilor specialisti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, fie din initiativa farmacistilor, se mentine tratamentul imunosupresor de substitutie pentru a se evita riscurile de rejet al grefelor transplantate.”