Banner Description

Răspuns de la Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

20 noiembrie 2021

Răspunsul se referă la sesizarea ATR din 11.10.2021: „Urmare a întâlnirii din 27 septembrie 2021, vă transmitem un tabel cu persoane cărora nu li s-a acordat încadrarea legală în grad de handicap conform legislației în vigoare (grad minim „accentuat, nerevizuibil după primul an de la transplant”, așa cum se prevede în Instrucțiunea Metodologică 6/2014). Aceștia sunt cei pe care îi știm în acest moment, dar mai sunt mulți alții.”