Banner Description

Protecție socială – Știre la început de an!

17 ianuarie 2024

Articol de Gh. Tache, Președinte ATR

Urmare a solicitării de audiență pe care am făcut-o în numele ATR la conducerea Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) pentru a prezenta concluziile privind protecția socială de la Conferința ATR din anul trecut și a semnalărilor recente cu nemulțumirile de încadrare în grad și tip de handicap a pacienților cu transplant, ieri 16 IANUARIE 2024 a avut loc această întâlnire la sediul acestei instituții.

La această întâlnire, am solicitat să fie prezenți toți factorii abilitați și implicați pe linia rezolvării problemelor noastre de protecție socială. Ca atare, au fost prezenți din partea ANPDPD dl. Petre Dinică – Director Direcția Drepturi Persoane cu Dizabilități, dr. Mihaela Mazăre – Președinte Comisia Superioară de Evaluare și As. Soc. Beatrice Mirea – consilier superior. În acest cadru, am prezentat întreaga problematica complexă a stării de boală a pacienților cu transplant care induce nevoia de protecție socială reală, precum și nemulțumirile, justificate, din partea pacienților cu privire la modul în care sunt evaluate dosarele medicale cu privire la încadrarea în grad de handicap.

S-a confirmat de către cei prezenți că întreaga problematică pe care am prezentat-o este cunoscută atât din semnalările constante făcute de conducerea asociației, cât și din dezbaterile publice la care noi am luat parte. S-a afirmat că răspunsul la problemele și solicitările noastre se regăsesc într-un proiect de ordin emis încă din 2022, aprobat de Ministerul Muncii și care se află în faza de aprobare și de către Ministerul Sănătății. Mi s-a comunicat că aceste propuneri au fost aprobate și de comisiile medicale de specialitate și că urmează să fie semnat de ministrul sănătății pentru a putea fi publicat in MO.

În acest proiect de ordin este prevăzut, pentru pacienții în stare post transplant, indiferent de tipul transplantului, că „în primii doi ani de la transplant, persoanele vor beneficia de gradul grav cu indemnizație de însoțitor, după care vor beneficia de gradul accentuat pe termen permanent.” Noi, ATR, în toate demersurile făcute către ANPDPD, am susținut și argumentat necesitatea acordării gradului grav de handicap cu indemnizație de însoțitor pe termen permanent, din momentul în care pacientul se află în insuficiență funcțională de organ vital. Referitor la această propunere de proiect de ordin, care a fost pusă în transparență decizională în 2022 am fost de acord cu ea, dar cu precizarea că menținerea gradului grav de handicap cu indemnizație de însoțitor să nu se termine după cei doi ani de la transplant, ci să fie menținută în funcție de starea medicală a persoanei.

Cu această ocazie am subliniat că și noi, conducerea ATR, vom face demersuri la MS pentru urgentarea semnării acestui proiect de ordin și publicarea lui în MO ca toți pacienții cu transplant să poată beneficia de un drept legitim.