Banner Description

O săptămâna dedicată Zilei Mondiale a Sănătății

08 aprilie 2023

În acest an, Ziua Mondială a Sănătății (7 aprilie 2023) a marcat și cea de a 75-a aniversare a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) sub deviza “Sănătate pentru toți” și și-a propus să celebreze, la nivel mondial, succesele din domeniul, evoluții sănătății care au îmbunătățit calitatea vieții pacienților în ultimele opt decenii, oferind în același timp ocazia de a motiva acțiuni curajoase și coerente privind provocările prezente și viitoare. În acest context, în România s-au desfășurat evenimente cu structuri variate în întreaga țară de-a lungul săptămânii 02 – 08 aprilie 2023, în organizări diverse. La câteva dintre acestea, organizate în capitală de către organizații profesionale medicale, a fost reprezentată și Asociația Transplantaților din România (ATR) prin Președintele său și câțiva membrii.

04 aprilie, la Opera Națională București, a avut loc un concert festiv al Orchestrei Medicilor “Dr. Ermil Nichifor”. Acesta a fost organizat de Fundației Medicina și Muzica, sub auspiciile căreia își desfășoară activitatea Orchestra Medicilor. Invitația primită a fost onorată de un grup de membrii ATR din București, care s-au bucurat de o minunată seară muzicală.

În 05 aprilie, dl. Gheorghe Tache, Președintele ATR a participat la întâlnirea de lucru a Colegiului Medicilor din România (CMR), întâlnire cu participare lărgită (Biroului OMS din România, Administrația Prezidențială, Parlamentului și Guvernului României – ministerele ale căror atribuții sau portofolii de proiecte includ tema sănătății publice – Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizații reprezentative pentru personalul medical, asociații de pacienți și reprezentanți ai instituțiilor partenere ale CMR), desfășurată sub sloganul OMS, „Sănătate pentru toți”. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Comisiei pentru sănătate publică a Senatului României și găzduit la Parlamentul României.

În cadrul dezbaterilor temele în discuție au fost:

– Implementarea corelată și unitară a măsurilor propuse de Strategia Națională de Sănătate și de Planul Strategic Multianual pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate în perioada 2022 – 2030, în contextul Declarației de la București privind protejarea și investiția în lucrătorii din domeniul sănătății (martie 2023);

– Reconfigurarea Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și a Normelor de aplicare ale acestuia

Referitor la reconfigurarea Contractului cadru, reprezentantul ATR a accentuat pe nevoia de a se avea în vedere cuprinderea de măsuri pentru impulsionarea utilizării eficiente, în deplină siguranță pentru viața pacientului, a Dosarului Electronic de Sănătate (DES). În acest sens, dl. Gh. Tache a insistat pentru notarea în prima parte a DES a informațiilor esențiale cu privire la indicațiile și contraindicațiile speciale și specifice pacientului, așa încât acestea să fie disponibile în orice serviciu medical.

Au declanșat dialoguri ample subiecte ca: rolul medicului în asigurarea sănătății populației, deficitul de cadre medicale (mai ales pentru unele specializări), motivarea tinerilor medici de a rămâne în sistemul medical românesc și găsirea de soluții de repartizare echilibrată a medicilor la nivel național, în vederea satisfacerii nevoilor de sănătate ale populației în teritoriu și nu în ultimul rând nevoia de comunicare și colaborare între medici și instituțiile statului, precum și cu organizațiile de pacienți.

În intervențiile sale, reprezentantul ATR a subliniat rolul comunicării și colaborării asociațiilor de pacienți cu medicii (individual și la nivel de organizații profesionale) și cu decidenții sistemului de sănătate pentru remedierea și găsirea de soluții la problemele cu care de confruntă sistemul de sănătate, cu precădere la accesul la servicii medicale și tratament adecvat. Ca exemplu de bună practică în colaborarea organizațiilor de pacienți cu instituțiile sistemului de sănătate, s-a prezentat recenta rezolvare eficientă și operativă (din momentul sesizării) a situației semnalate de ATR privind lipsa totală din farmacii a medicamentelor imunosupresoare.

În 06 aprilie, d-na Ana Teodora Panaete, membru în CD al ATR și dl. Gheorghe Tache, Președinte, au reprezentat ATR la lansarea inițiativei ROMÂNIA CONTEAZĂ. Evenimentul a fost organizat de Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) la Sala de Consiliu a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București.

Prin Inițiativa „România contează”, CMMB dorește:

– să aducă în prim-plan importanța resursei umane care activează în sistemul de sănătate

– să sublinieze importanța și rolul fundamental al instituției medicului

– să identifice soluții de îmbunătățire a condițiilor în care profesează medicii,

– să întărească schimbul de experiență ce trebuie să existe între medicii care activează în sistemul de sănătate bucureștean și medicii români care au ales să profeseze în străinătate.

În cadrul festiv al evenimentului, la microfon au fost invitați pacienți care au împărtășit celor prezenți experiențele lor de pacienți care atunci când au trecut prin situații medicale critice au fost tratați și salvați de medicii din spitale bucureștene. Printre pacienții care și-au povestit experiențele, a fost și d-na Ana Teodora Panaete, reprezentând ATR, care a vorbit despre starea ei medicală complexă și despre profesionalismul, empatia și dedicarea medicilor care au luptat împreună cu ea pentru a-i salva viața. Le-a mulțumit și s-a înclinat simbolic, dar cu recunoștință, în fața medicilor prezenți.

Pe de altă parte, au fost prezentate exemple de bună practică de medici din diverse spitale care colaborează pentru a salva vieți. Așa cum se spunea în invitație s-a vorbit despre cum, „deși fiecare spital are propriile sale specializări și competențe, medicii sunt uniți în eforturile lor de a oferi pacienților cele mai bune servicii medicale. Prin colaborarea lor, acești profesioniști sunt capabili să ofere soluții inovatoare și personalizate pentru pacienții cu probleme medicale complexe.”

Se vorbește de medicină personalizată în combinație cu îngrijirile multidisciplinare, ori acest nivel se poate atinge doar prin colaborarea între medici de diferite specialități.

Pentru ATR manifestările dedicate Zilei Mondiale a Sănătății s-au încheiat în 07 aprilie, cu participarea d-lui Gheorghe Tache, Președintele ATR, la o emisiune TV în direct, cu întrebări la telefon.

A fost o săptămână plină, cu prezentare de realizări, analize de situații și dorințe/ținte declarate de a fi realizate/atinse în viitor de aceia cărora ne adresăm atunci când sănătatea noastră este în impas: MEDICII.

Noi, ca pacienți, mulțumim întregului corp medical și promitem, ca pe viitor, să fim mai buni coechipieri în procesul de îngrijire medicală a noastră.

Sănătate, LA MULȚI ANI! și cât mai multe cazuri rezolvate!

Cu stimă,

Asociația Transplantaților din România