Banner Description

Modificări la L 448/2006 – participare ATR la dezbatere publică

16 martie 2023

Joi 16 martie 2023 a avut loc dezbaterea publică a proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6871-oug-modif-lege-448-2006-01032023), organizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD)

La dezbatere ATR și COPAC au fost reprezentate de dl. Gh. Tache, președinte ATR, care a făcut următoarele propuneri pornind de la expunerea de motive din Nota de Fundamentare a proiectului de act normativ în discuție:

– Cu privire la „eliminarea evaluării arbitrare” de catre comisiile locale (județene si de sectoare) a persoanelor adulte cu handicap, s-a propus sa fie inclus în textul de lege la art. 902) aliniat 1, lit. c), posibilitatea sesizării Comisiei Superioare de către persoanele nemulțumite de încadrarea în grad de handicap/cărora li s-a refuzat încadrarea. În acest moment a intervenit reprezentantul MMSS care apreciat că „deși propunerea este bună”, nu mai este necesară întrucât acum este în dezbatere la Parlament, un alt act normativ care prevede reintroducerea în L 448/2006 a posibilității ca pacientul să facă cotestație la Comisia Superioară, atunci când nu este mulțumit de gradul de handicap în care a fost încadrat.

– Cu privire la „dosarul medical incomplet„ s-a propus ca în norme să fie prevăzut în mod clar conținutul de documente medicale (referitoare la afecțiunea de baza, dar și a celorlalte), așa încât acesta să fie cunoscut și de către pacient.

– Specific, pentru pacienții cu insuficiență funcțională de organ vital, fază terminală, s-a propus ca evaluarea bolii care determină handicapul să fie în strânsă legătură și cu metoda de substituție și medicația de întreținere (imunosupresia)

– Cu privire la prevederea din propunerea legislativă, referitoare la ”trimiterea pacientului, către Institutul Național de Expertiză a Capacității de Muncă, în cazul în care Comisia Superioară constată neconcordanțe în actele medicale”, din partea ATR s-a propus ca pentru pacienții cu transplant (indiferent de tipul transplantului) evaluarea medicală să se facă, și să fie recunoscută, doar în centrele medicale specializate (de transplant/monitorizare), de către medici specialiști din aceste centre. Mai mult, s-a propus ca „toate categoriile de pacienți cronici cu boli ireversibile în faze terminale, să fie cuprinși într-o singură normă de evaluare, cu încadrare în grad grav, cu termen permanent, pentru a fi protejați de interpretări subiective și solicitări care îl pun pe pacient, inutil, pe drumuri.”

– Pentru cazul reevaluării de către Comisia Superioară, când aceasta solicită „dosarul complet” de la Comisia de evaluare locală, s-a propus ca acest dosar să fie văzut și confirmat de către persoana evaluată.

La toate aceste propuneri prezentate, reprezentanții MMSS și ai ANPDPD au afirmat că le vor analiza și că vor ține cont de ele.

Alți participanți au ridicat probleme cu privire la:
– Respectarea ponderii de angajați, persoane cu dizabilități, în cadrul instituțiilor publice și la agenții economici. La fel, respectarea ponderii asistenților personali în nr. total de angajați de la primării.

– Creșterea sumei de decât carburant.

– Eliminarea termenului de ”sesizare rezonabilă” din textul de lege, termen care poate da naștere la interpretări și aduce atingere drepturilor persoanelor cu dizabilități

– Implicarea ONG-urilor în sprijinul ANPD, când volumul de muncă este prea mare.

– Etc.