Banner Description

Poate fi membru al Asociatiei Transplantatilor din Romania orice persoana cu transplant sau cu nevoie de transplant, donator, apartinator sau persoana care doreste sa sustina realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei. 

In Asociatia Transplantatilor din Romania exista mai multe categorii de membrii: fondatori, activi, juniori, asociati si de onoare.

Membrii fondatori sunt aceia care au conlucrat la infiintarea Asociatiei si cunt prezentati nominal in Actul de constituire si in statut.

Membrii activi sunt atat membri fondatori, cat si persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. au beneficiat de o grefa de organe sau tesuturi, indiferent de tipul acesteia si pot face dovada prin orice mijbc de proba;
 2. au capacitate deplina de exercitiu;
 3. isi manifesta intentia de a deveni membru activ prin semnarea cererii de Adeziune.

Membri Juniori; au aceasta calitatepersoanele fizice care au beneficiat de o grefa de organe sau tesuturi, dar nu au capacitate deplina de exercitiu. Calitatea de membru junior se obtine prin semnarea cererii de adeziune de catre persoana in a carei responsabilitate juridca se afla persoana transplantata si lipsita de capacitate de exercitiu.

Membri Asociati (sustinatori), sunt persoanele fizice sau juridice, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sunt interesate de realizarea scopului si obiectivebr Asociatiei
 2. Au capacitate deplina de exercitiu

Membri de Onoare, sunt acele persoane fizice sau juridice care dobandesc aceasta calitate ca urmare a hotararii Consiliului Director, ca o recunoastere a meritelor exceptional in plan profesional si stiintific, national sau international in domeniu medical sau ca urmare a recunoasterii meritelor in activitatea prestata in vederea atingerii obiectivelor si scopuribr Asociatiei.

Drepturile si obligatiile membrilor asociatiei:

Membrii activi au:

 1. drept de vot in Adunarea Generala a Asociatilor, pot alege si pot fi alesi in organele de conducere ale Asociatiei, in conformitate cu prevederile statutului;
 2. dreptul si obligatia de a participa la manifestarile organizate de Asociatie, in conditiile stabilite de Comitetul Director;
 3. dreptul de a propune si modifica Actul de Constituire si Statutul Asociatiei;
 4. dreptul de a propune si aproba masuri de imbunatatire a activitatii si a obiectivebr Asociatiei;
 5. dreptul de a se adresa in mod nemijlocit tuturor organebr Asociatiei si de a primi raspuns la cererile formulate;
 6.  dreptul de a primi pentru merite deosebite diplome de onoare, bonificatii sau alte recompense, la propunerea Presedintelui si cu aprobarea Comitetului Director;
 7. dreptul sa participe la elaborarea si implementarea actiunilor Asociatiei;
 8. dreptul sa utilizeze baza materiala si informationala a Asociatiei;
 9. dreptul sa beneficieze de toate serviciile prestate de Asociatie si destinate Membrilor Activi;
 10. dreptul sa reprezinte Asociatia la manifestarile nationale si internatbnale, sportive, culturale, stiintifice sau educationale;
 11. obligatia sa respecte prevederile statutului si hotararile organebr de conducere ale Asociatiei;
 12. obligatia sa aiba un comportament civilizat si demn la manifestarile organizate de Asociatie, sau la manifestarile unde au calitatea de reprezentant al Asociatiei;
 13. obligatia sa actioneze pentru indeplinirea scopuribr, obiectivebr si actiunibr propuse de Asociatie;
 14. obligatia sa contribute la formarea si dezvoltarea bazei de date si informatii a Asociatiei.

Membri Juniori au aceaeasi drepturi si obligatii ca si membri Activi, cu exceptia faptului ca nu pot fi alesi in organele de conducere ale Asociatiei si nu pot vota personal ci doar prin reprezentantul lor legal.

Membri Asociati si Membri de Onoarenu au drepturile si obligatiile membribr Activi, colaborarea dintre acestia si Asociatie, realizandu-se prin desfasurarea de actiuni in comun in scopul indeplinirii obiectivelor Asociatiei.

Calitatea de membru ATR poate fi pierdutaindiferent de tipul membrului, prin indeplinirea a cel putin a uneia dintre urmatoarele conditii:

 • incalcarea obligatiilr stipulate in statut;
 • la cererea membrului;
 • prin savarsirea de fapte ce aduc atingere interesebr si prestigiului Asociatiei;
 • alte conditii prevazute de legislatia in vigoare.