Banner Description

27 februatie 2016 – Sedinta anuala ordinara a Adunarii Generale a asociatilor

Desfasurare si concluzii:

Adunarea Generala anuala a membrilor ATR din 27 februarie 2016, s-a intrunit la ora 10 in sala Ambiteatru a IC Fudeni si a fost legal constituita. Au fost prezenti 77 de membri si reprezentati prin imputernicire scrisa 45. Sedinta a fost condusa de dl. Gheorghe Tache, presedintele asociatiei.

Lucrarile s-au desfasurat conformordinii de zi anuntate:

 • s-au prezentat si aprobat rapoartele de activitate si financiar ale anului 2015;
 • s-a dezbatut si aprobat planul de activitati pentru anul in curs
 • s-au adus cateva modificari in Statutul organizatiei, care au constat:

– in extinderea ariei de reprezentare a asociatiei de la pacienti “cu transplant si nevoie de transplant de organ vital”, la pacienti “cu transplant si nevoie de transplant de organe, celule si tesuturi de origine umana”;

– in completarea Consiliului Director al ATR, rezultand urmatoarea componenta:  presedinte – Gheorghe Tache, vicepresedinte – Amali Teodorescu, membrii – Eliza Coman, Raluca Dragan, Pavel Gheorghe, membrii supleanti – Maria Rusen, Tudor Mihai,

 •  au avut loc dezbateri are problemelor curente ale grupului de pacienti reprezentati de asociatie.

La finalul dezbaterilor s-au desprins urmatoarele concluzii:

 • necesitatea continuarii actiunilor menite sa contribuie la imbunatatirea calitatii vietii pacientilor pre si post transplant prin:
 • – dezbateri interactive pacient – medic specialist – medic de familie,
– dezbateri pacient – medic specialisti- reprezentant al sistemului de sanatate – decident;
 • continuarea si dezvoltarea proiectului “Scoala de vara a pacientilor cronici”;
 • diversificarea activitatilor de sustinere a dezvoltarii si diversificarii activitatii de transplant prin:
 • continuarea campaniilor de informare a populatiei cu privire la caracterul legal si benefic al donarii sub indemnul “Spune DA! Sustine donarea de organe”,
– implicarea in sustinerea demersurilor de crestere a numarului de centre de transplant si de medici specialisti;
 • continuarea activitatii de initire de masuri menite sa contribuie la imbunatatirea cadrului legislativ pe linia protectiei sociale, prin aplicarea unitara si echitabila a incadrarii in grad de handicap pentru toti pacientii pre si pst transplant;
 • continuarea activitatilor dentru permanentizare a conlucrarii cu institutiile de sanatate, in mod deosebit cu MS, CNAS si ANMDM pentru:
 • aprovizionarea continua cu medicamente imunosupresoare,
– decontarea integrala a serviciilor medicale pentru pacientii in dializa, nevoilor pacinetului si evidentei de utilizarea a cardului de sanatate;
 • nevoia diversificarii formelor de informare si comunicare cu membrii asociatiei;
 • cresterea capacitatii operationale de actiune a CD, prin repartizarea echilibrata a sarcinilor intre membrii.

05 februarie 2016

Ordinea de zi a sedintei AG

 1. Cuvant de deschidere
 2. Raport de activitate 2015
 3. Raport financiar 2015
 4. Program de activitati 2016 – prezentare, propuneri, discutii
 5. Midificari in Statut; completare membri CD si membrii supleanti.
 6. Discutii diverse pe teme de interes.

25 ianuarie 2016

Anunt AG a membrilor ATR