Banner Description

16 ianuarie – 28 februarie 2015 – Sedinta ordinara anuala a Adunarii Generale a ATR (Concluzii)

Sedinta ordinara anuala a Adunarii Generale a ATR!

28 februarie 2015:

Concluzii

La Adunarea Generala a ATR din 28 februarie 2015, Bucuresti – hotel Ambasador, au participat 118 membrii cu de vot, 26 dintre membrii cu drept de vot au trimis imputerniciri. Alaturi de acestia au mai fost in sala membrii noi si membrii sustinatori, precum si observatori externi.

Rapoarte si materiale prezentate: Raport de activitate – 2014; Raport financiar – 2014; Raportul cenzorilor; Planul de activitati – 2015.

Din dezbaterea materialelor prezentate, a problemelor ridicate si a celor opiniilor  exprimate de membri au rezultat urmatoarele:

– importanta, cantitatea si diversitatea actiunilor realizate de organiza’ie in 2014;

– daruirea, perseverenta si constanta masurilor intreprinse pe intregul an de catre echipa ATR;

– operativitatea in rezolvarea cu succes a diferitelor solicitari ale membrilor;

– realizarea unui progres important in asigurarea accesului la protectie sociala a pacientilor in stare post trasplant, prin recunoasterea ireversibilitatii afectarii functionale si incadrarea acestor in minim grad de handicap accentuat cu termen definitiv;

– rolul asociatiei in apararea si promovarea drepturilor legitime ale membrilor;

– justetea demersurilor promovate in elaborarea masurilor de reforma in sanatate si in  elaborarea Platformei Informatice de Asigurari de Sanatate (PIAS);

– cresterea gradului de vizibilitate si de recunoastere a rezultatelor ATR, prin cooptarea asociatiei in implementarea diverselor proiecte institutionale, inclusiv prin acordarea unor premii;

Sau propus si au fost aprobate in unanimitate de voturi:

– inlocuirearea lui Ilie Constantin Radulescu (Iulian) din functia de membru supleant al CD al ATR, pentru dezinteres si refuz in realizarea sarcinilor;

– inlocuirea Olesiei Frija din functia de casier, pentru dezinteres si refuz in realizarea sarcinilor;

– urgentarea recuperarii documentelor asociatiei aflate la Ilie Constantin Radulescu (Iulian) si Olesia Frija, in caz contrar s-a stabilit sa fie initiate masuri judiciare;

– numirea d-lui Tudor Mugurel Mihai in functia de membru supleant al CD-ATR;

– numirea in functia de casier a d-nei Mariei Cislariu;

– numirea in functia de secretar a d-nei Serban Silvia;

– in Comisia de cenzori au fost numiti dl. Cepraga Vasile, d-na Corla Elena, dl. Dumitru Costache,

– CD a fost imputernicit sa angajeze un contabil autorizat pentru realizarea evidentei contabile a organizatiei;

– dl. Radu George a fost desemnat sa se ocupe de intretinerea sediului;

– s-a propus si s-a aprobat cresterea cotizatiei anuale de la 30 lei/an la 50 lei/an.

Toate punctele de pe Ordinea de zi au fost aprobate in unanimitate de voturi.

Probleme ridicate de participanti cu solicitarea de interventie din partea ATR spre rezolvare cat mai rapida:

– verificarea nivelului seric (dozarea) pentru toate medicamentele imunosupresoare;

– masuri privind conditiilor de asteptare la IC Fundeni pentru pacientii cu transplant renal care merg la monitorizarea.

Pareta a doua a zilei a fost dedicata relationarii Pacient – Medic –Decident si a avut ca teme principale:

– Cardul de Sanatate – tema sustinuta de presedintele CNAS, dl. dr.Vasile Ciurchea. Discutiile s-au axat pe modul de intrare in posesia cardului, utilitatea si modalitatea de utilizare a acestuia.

– „Calitatea serviciului medical si siguranta pacientului”,  tema prezentata de dl. dr.Marius Filip in contextul semnarii unui acord de parteneriat ATR – Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor si al transformarii acesteia din urma in Autoritate Nationala de Management al Calitatii in Sanatate.